Strona główna metodyki z TIK

TIK - technologie informacyjno komunikacyjne - tak w obecnej podstawie programowej zostało nazwane wszystko co wiąże się z używaniem komputerów (w różnej formie i postaci) w edukacji.
Całe swoje zawodowe życie związane z edukacją zachęcałam wszystkich uczących się, aby korzystali z komputerów zawsze w sposób rozważny, mądry i tylko stosowali go tam gdzie jego użycie będzie lepsze od innych metod.

W Edunews opisano 5 cech nauczyciela XXI wieku: 
1. Patrzy w przyszłość, 2. Uczy się przez całe życie, 3. Pomaga uczniom rozwijać relacje z rówieśnikami, 4. Uczy i ocenia uczniów będących na różnych poziomach zaawansowania, 5. Zauważa różnice pomiędzy skuteczną a nieskuteczną technologią

A oto prezentacja zamieszczona w Edunews w wykonaniu L. Hojnackiego: Motywacja nauczyciela


oraz film pokazujący, że edukacja nie jest tym samym co chodzenie do szkoły.